УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези условия се отнасят до цялото съдържание на сайта под името на домейна https://afterthestore.com/ (“Сайт”) и която и да е кореспонденция по електронна поща между нас и вас. Моля, прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

Използването на този уеб сайт означава, че приемате тези правила и условия, заедно с нашата политика за Защита на личните данни, Доставка & Рекламации, независимо от това дали или не решите да се регистрирате при нас. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не използвайте този уеб сайт.

Можете да отпечатате копие на тези правила и условия за бъдещи справки.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ

1.1. Можете да получите достъп до повечето области на сайта без регистриране с всички подробности. Някои области на сайта са достъпни за вас,само ако се регистрирате.

1.2. С достъпа си до всяка част на сайта, Вие се счита, че сте приели тази правна информация изцяло. Ако не сте съгласни с тази правна информация, трябва да напуснете Сайта веднага.

1.3. Ние си запазваме правото да променяме тези правила и условия по всяко време и без предупреждение. Ако е така, актуализираната версия ще бъде публикуван на интернет страницата и ще обвързана с актуализираната версия, ако продължите да използвате Сайта след това. Някои разпоредби на настоящата правна информация може да се заменят с други видно указани правни забележки или положения, поставени на определени страници на сайта.

ЛИЦЕНЗ

2.1. Ако не е установено друго, авторски права и други права на интелектуална собственост във всички материали на този сайт са собственост на нас, нашите рекламодатели или доставчици на съдържание. Освен ако изрично не е предвидено нищо, съдържаща се тук, се разбира създаването на право по силата на Закона за авторските права или други права на интелектуална собственост.

Имате право да съхранявате, манипулирате, да анализирате, печатите съдържанието, предоставена единствено за ваша лична и некомерсиална употреба. В никакъв случай няма да ви е позволено да се публикува, разпространява или по друг начин се възпроизвеждат във всякакъв формат някой от съдържанието или копия на съдържанието доставени за вас или който се появи на интернет страницата.

Всяко използване на части от този сайт, освен ако не е позволено по-горе за всяка цел е забранено. Ако нарушите някоя от разпоредбите на тези правила и условия, вашето разрешение да използваме този Сайт автоматично отпада.

2.2. При спазване на точка 2.1, нито една част от сайта не може да бъдат възпроизвеждани или съхранявани в друг уеб сайт, нито включени във всяка публична или частна електронна система или услуга, без AFTERTHESTORE (  АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД) да даде предварително писмено разрешение.

2.3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези условия са запазени.

Услуга за достъп

3.1. Въпреки, че се стремим да гарантираме, че този сайт е на разположение 24 часа на ден, ние не носим отговорност, ако по някаква причина този сайт не е на разположение по всяко време, или за всеки период.

3.2. Не даваме никакви гаранции по отношение на достъпността, ефективността или достъпност на уебсайта.

3.3. Достъпът до този сайт може да бъде отстранен временно и без предупреждение по наше усмотрение, включително без ограничение в случай на повреда в системата, поддръжка или ремонт или поради причини извън нашия контрол.

ЛИНКОВЕ И РЕКЛАМИ

Връзки към други страници на този сайт са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие напускате този сайт. Ние не сме преразгледали тези уебсайтове на трети страни и не се контролира и не носим отговорност за тези сайтове или тяхното съдържание или достъпност. Ние, следователно, не подкрепяме и не правим никакви постъпки за тях, или всякакви материали, намерени там, или никакви резултати, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да влезете в интернет сайта на трети лица, свързани с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Ние си запазваме правото да показваме реклами на интернет страницата, които могат да представляват интерес за Вас. Моля, имайте предвид, че продуктите и услугите, които се рекламират не са осигурени от нас и са предоставени от трети страни, над които ние нямаме контрол. Вие трябва да се увери, че желаете да закупите тези продукти или услуги и, че сте съгласни с условията на третото лице и условия преди сключване на договори с тях. Ние не носим отговорност за каквито и да било продукти или услуги или информация, предоставени от трети доставчици.

Ако искате да създадете връзка към този сайт, можете да го направите само с предварителното писмено съгласие на АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД.

РЕГИСТРАЦИЯ

Всяка регистрация е само за един-единствен потребител. Нe e позволено да споделяте вашето потребителско име и парола, с всяко друго лице, нито с много потребители на мрежата.

Отговорността за сигурността на паролите зависи изцяло от вас.

DISCLAIMER

Въпреки че се стремим, информацията в този сайт да е правилна, ние не гарантираме точността и пълнотата на съдържанието на уебсайта. Ние може да правим промени в материалите на този Сайт, или към услугите, предоставяни в нея, по всяко време и без предупреждение. Материалите и информацията на този сайт може да са остарели, и ние не се ангажираме да се актуализират веднага.

АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД  не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт www.afterthestore.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като afterthestore.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

ОТГОВОРНОСТ

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

AFTER THE STORE ( АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД ) не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост. 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и пазите ATER THE STORE( АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД ), неговите директори, ръководители, служители, консултанти, агенти, и филиали, от всякакви претенции на трети лица, задължения, щети и / или разходи (включително, но не само, съдебни такси), произтичащи от, без ограничение , ползване на уебсайта, нарушение от Ваша страна на тези правила и условия, си нарушения на права на интелектуална собственост или друго право на всяко физическо или юридическо лице, или нарушение от Ваша страна на всяко задължение на доверие или личния живот, или всякакви клеветнически твърдения, направени от вас във всякаква форма.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

AFTERTHESTORE ( АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД ) може по всяко време да прекрати или спре всяка част от този сайт без да ви уведоми.

Приложимо право и подсъдност

Тези условия трябва да се тълкуват в съответствие със законите на България и независимо от мястото си на местоживеене, в случай на спор, свързан с тези правила и условия, че спорът ще бъде предмет на изключителната компетентност на българските съдилища.

Вие се съгласявате и приемате да бъдете обвързани с условията на нашата политика за защита на личните данни и за доставка и връщане на клаузи.

АФТЪР ОНЛАЙН СТОР ЕООД   ЕИК: 205359443 собственик на afterthestore.com, гр. София, п.к. 1000 р-н Витоша, бул./ул. Драгшан № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 29 Телефон за контакт: +359 879609447